Kurallar

Nurchat.com.tr genel toplum kuralları

  • Hakaret ve kötü sözlerden kaçının
  • Özel bilgiler ve telefon numara paylaşmayın
  • Siyaset ve devlet büyüklerine karşı saygısızlık yapmayın
  • Tartışma çıkaracak gurup konularından uzak durunuz
  • Sayfa içerisinde farklı sayfa isimleri paylaşmak yasaktır
  • Başkalarına ait Nick (takma isim) kullanmak yasaktır
  • Türkiye Cumhuriyetine ve İslam dinine karşı hakaret atılma sebebidir

Sohbet odalarına bağlanan herkes yukarıdaki maddeleri okumuş ve onaylamış sayılır.

© Copyright 2019 NurChat Tüm hakları saklıdır.